* Web sitesinden yapılacak metin ya da şekil alıntıları için referansın aşağıdaki şekilde verilmesi gerekmektedir: Koç, İ. Saraç, M. Abbasoğlu-Özgören, A. ve Çağatay, P. (2024) Türkiye Roman Nüfus Araştırması, TÜBİTAK ve Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Ankara.

Amaçlar


  • “Projenin birbiri ile ilişkili dört amacı bulunmaktadır:

  • Roman nüfusun Türkiye nüfusu ile bütünleşme ve farklılaşma seviyesini belirlemek.

  • Roman nüfusun demografik özelliklerinde meydana gelen değişimi belirlemek.

  • Roman nüfusun demografik bütünleşme ve farklılaşma seviyesine dayalı olarak bu nüfusun demografik dönüşüm sürecinde neden geride kaldığını ve bu sürecin hangi aşamasında olduğunu baş etme stratejileri temelinde belirlemek.

Araştırma Soruları

Projenin amaç ve hedefleri ve yöntemi ile ilişkili olarak yanıtlamaya çalıştığı araştırma soruları şu şekilde tanımlanmıştır:

Roman nüfusun Türkiye nüfusu ile demografik bütünleşme ve farklılaşma seviyesi nedir ve bu seviyeye etkide bulunan faktörler nelerdir?

Roman nüfusun demografik özelliklerinde bir değişim yaşanmakta mıdır? Eğer yaşanıyorsa bu değişim hangi demografik özelliklerde ve hangi yönde gerçekleşmektedir?